Oferta dla samorządów

Nasze usługi realizujemy w oparciu o rozpoznanie potrzeb oraz potencjału miejsc, ludzi i obszarów. Wiemy jak przygotować skuteczne dokumenty strategiczne. Nasze diagnozy są wnikliwe i trafne, a wynikające z nich działania odpowiadają na istotne problemy regionów i ich mieszkańców. Wspieramy samorządy w budowaniu ram efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dla samorządów.