BIURO RACHUNKOWE


Zgodnie z przepisami samorządy mogą finansować księgowość lokalnym organizacjom pozarządowym.
Dlatego naszą ofertę kierujemy również do Jednostek Samorządu Terytorialnego,
które chciałaby usprawnić rozliczanie z organizacjami publicznych pieniędzy.

Biuro rachunkowe Fundacji BIS
to jedyne biuro księgowe w Małopolsce prowadzone przez organizację pozarządową.
Usługę wprowadziliśmy na rynek obserwując nieustające zainteresowanie
naszymi szkoleniami i konsultacjami z zakresu księgowości,
które oferowaliśmy w ramach realizowanych projektów.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z przeszkód,
jakie organizacje pozarządowe mogą napotkać, próbując rozliczać swoje działania i wiemy,
jakie problemy może to generować dla gminy. Jesteśmy po to, by takich problemów uniknąć.

DOŚWIADCZENIE

Od ponad 8 lat sami zmagamy się z pełną rachunkowością, znamy jej realia i przepisy.
Nasze certyfikowane księgowe skutecznie prowadzą rozliczenia
projektów finansowanych m.in. ze źródeł publicznych.

Nasi klienci nie muszą wiedzieć, o co zapytać.
To my wiemy, co powiedzieć i o czym poinformować.

Ci, którzy nam zaufali, nie muszą posiadać wiedzy o rachunkowości.
Jeśli jednak chcieliby zrozumieć zasady,
to potrafimy prosto i sensownie wyjaśniać przepisy i newralgiczne kwestie
jak na przykład różnica między odpłatną i nieodpłatną
działalnością statutową oraz działalnością gospodarczą.

Ci, którzy powierzyli nam księgowość,
mogą skupić się na realizacji działań statutowych.
To my dopilnujemy terminów, dokumentów i rozliczeń.

 

USŁUGI BIURA RACHUNKOWEGO

Ceny i wszelkie warunki współpracy ustalane są indywidualnie.
Oferujemy możliwość dojazdu po odbiór dokumentów.
Koszt miesięcznej obsługi już od 350 zł brutto.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu, aby ustalić warunki współpracy.

agnieszka.ogrodnik@edukacjaifinanse.pl
+48 733 084 326
+48 535 879 432

 

 • OFERUJEMY:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont (dostosowanego do potrze organizacji) i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby rozliczania działalności statutowej i pozostałej (odpłatnej, gospodarczej)
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby rozliczeń dotacji i grantów
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i
 • rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

Obsługa kadrowo – płacowa, w tym:

 • sporządzanie umowy o pracę, umów cywilno­prawnych (zlecenie, o dzieło),
 • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji ZUS (zgłoszenia, rozliczenia),
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracje ZUS, deklaracje podatkowe: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).

Sporządzanie sprawozdania finansowego...

wraz z przygotowaniem uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe oraz przygotowanie wniosku do KRS zatwierdzającego bilans

Szkolenia z zagadnień księgowych...

i związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowych.