EDUKACJA I WSPARCIE

Edukacja i wsparcie dla JST to podstawa naszej działalności statutowej, ale usługi z tego zakresu realizujemy także w ramach oferty odpłatnej, pamiętając o najważniejszych dla nas wartościach.

Pracujemy na rzecz dialogu i współpracy. Przekładamy język i przepisy administracji na język NGO. Uczymy komunikacji z trzecim sektorem i pokazujemy jak wykorzystywać jego potencjał.
Szkolimy z narzędzi współpracy z mieszkańcami, by wspólnie z nimi rozwijać potencjał dzielnic, miejscowości i regionów. Działamy na rzecz budowania silnego sektora pozarządowego, który wesprze administrację w realizacji najważniejszych zadań. Dlatego usamodzielniamy organizacje. Uczymy zarządzania projektami i zasobami oraz koordynowania działań. Pokazujemy różne źródła finansowania działalności i uczymy korzystania z nich.

Niektóre organizacje profesjonalizujemy, a innym stwarzamy warunki dla rozwoju pasji. Integrujemy, sieciujemy i budujemy ramy współpracy wewnątrz sektora.

z zakładania, prowadzenia i finansowania działalności organizacji pozarządowych

ze współpracy organizacji pozarządowych z samorządami

ze współpracy wewnątrz sektora

z przygotowywania dokumentów strategicznych

z prowadzenia konsultacji społecznych

z aktywizacji społecznej

z pisania wniosków adekwatnych do aktualnych wytycznych

KONTAKT

Jeśli jesteście Państwo przedstawicielami samorządu, który chce mieć w sektorze obywatelskim prawdziwe i solidne wsparcie, prosimy o kontakt w celu ustalenia Państwa potrzeb i rzeczywistych problemów wymagających rozwiązania. Program każdego szkolenia, warsztatu lub konsultacji, przygotowujemy po zbadaniu potrzeb. Wiemy, że dopiero właściwa diagnoza pozwala na zaplanowanie dobrych zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Panią
Marianną Starzyk

marianna.starzyk@edukacjaifinanse.pl
+48 733 084 326

managerem naszej działalności gospodarczej,
aby ustalić warunki ewentualnej współpracy.