EDUKACJA I WSPARCIE

Edukacja i wsparcie dla JST to podstawa naszej działalności statutowej, ale usługi z tego zakresu realizujemy także w ramach oferty odpłatnej, pamiętając o najważniejszych dla nas wartościach.

Pracujemy na rzecz dialogu i współpracy. Przekładamy język i przepisy administracji na język NGO. Uczymy komunikacji z trzecim sektorem i pokazujemy jak wykorzystywać jego potencjał.
Szkolimy z narzędzi współpracy z mieszkańcami, by wspólnie z nimi rozwijać potencjał dzielnic, miejscowości i regionów. Działamy na rzecz budowania silnego sektora pozarządowego, który wesprze administrację w realizacji najważniejszych zadań. Dlatego usamodzielniamy organizacje. Uczymy zarządzania projektami i zasobami oraz koordynowania działań. Pokazujemy różne źródła finansowania działalności i uczymy korzystania z nich.

Niektóre organizacje profesjonalizujemy, a innym stwarzamy warunki dla rozwoju pasji. Integrujemy, sieciujemy i budujemy ramy współpracy wewnątrz sektora.

z zakładania, prowadzenia i finansowania działalności organizacji pozarządowych

ze współpracy organizacji pozarządowych z samorządami

ze współpracy wewnątrz sektora

z przygotowywania dokumentów strategicznych

z prowadzenia konsultacji społecznych

z aktywizacji społecznej

z pisania wniosków adekwatnych do aktualnych wytycznych

KONTAKT

Jeśli jesteście Państwo przedstawicielami samorządu, który chce mieć w sektorze obywatelskim prawdziwe i solidne wsparcie, prosimy o kontakt w celu ustalenia Państwa potrzeb i rzeczywistych problemów wymagających rozwiązania. Program każdego szkolenia, warsztatu lub konsultacji, przygotowujemy po zbadaniu potrzeb. Wiemy, że dopiero właściwa diagnoza pozwala na zaplanowanie dobrych zmian.

Zapraszamy do kontaktu, aby ustalić warunki współpracy.

agnieszka.ogrodnik@edukacjaifinanse.pl
+48 733 084 326
+48 535 879 432