Oferta dla NGO

Podnoszenie efektów działań organizacji wymaga od grupy zaangażowanej w stowarzyszenie czy fundację szeregu umiejętności i systematycznego podnoszenia kompetencji. Tylko świadome organizacje, znając procedury i potrzeby mieszkańców, mogą być liczącymi się partnerami dla samorządów w realizacji wspólnych zadań.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dla NGO.