EDUKACJA I WSPARCIE

Edukacja i wsparcie dla NGO to podstawa naszej działalności statutowej, ale usługi z tego zakresu realizujemy także w ramach oferty odpłatnej, zgodnie z najważniejszymi dla nas wartościami.

Pracujemy na rzecz współdziałania organizacji pozarządowych wewnątrz sektora, uczymy dialogu z samorządami. Inspirujemy obywateli do działania, ucząc odpowiedzialności za wspólnotę, za miejsca w których żyją. Pokazujemy możliwości płynące ze wspólnych działań mieszkańców i integracji. Inicjujemy takie procesy.

Usamodzielniamy organizacje. Uczymy zarządzania projektami i zasobami oraz koordynowania działań. Pokazujemy różne źródła finansowania działalności i uczymy korzystania z nich.

Przekładamy język i przepisy administracji na język NGO.

Niektóre organizacje profesjonalizujemy, a innym stwarzamy warunki dla rozwoju pasji. Integrujemy organizacje pozarządowe i zachęcamy do współpracy.

  • ZakładaniE, prowadzenie i finansowanie działalności organizacji pozarządowych

  • współpraca organizacji pozarządowych z samorządami

  • współpraca wewnątrz sektora

  • przygotowywanie dokumentów strategicznych

  • prowadzenie konsultacji społecznych

  • aktywizacja społeczna

  • pisanie wniosków adekwatnych do aktualnych wytycznych

  • prowadzenie księgowości

KONTAKT

Jeśli jesteście Państwo przedstawicielami organizacji, która potrzebuje wsparcia, prosimy o kontakt w celu ustalenia Państwa potrzeb program każdego szkolenia, warsztatu lub konsultacji, przygotowujemy w odniesieniu do potrzeb grupy.

Zapraszamy do kontaktu

agnieszka.ogrodnik@edukacjaifinanse.pl
+48 733 084 326
+48 535 879 432