CENTRUM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Kompleksowo wspieramy samorządy w prowadzeniu Centrów Organizacji Pozarządowych. Pracujemy nad rozwojem NGO, ich samodzielnością w pozyskiwaniu środków finansowych, wzajemną pomocą oraz nad budowaniem świadomości mieszkańców na temat organizacji, które działają lokalnie.

Samorządy stoją często przed wyzwaniem wsparcia organizacji pozarządowych, czuwania nad zmianami w przepisach, przypominania obowiązków formalnych i bieżącego edukowania NGO, pomimo niewystarczającej ilości czasu i zasobów oraz konieczności realizowania innych zadań i ról.
Możemy pomóc! W ramach Centrum Współpracy z Organizacjami pozarządowymi proponujemy szereg działań edukacyjnych, informacyjnych i integracyjnych, które pomogą lokalnym organizacjom rozwinąć swój potencjał i działań wspólnie na rzecz mieszkańców.

Prowadzimy grupy FB

Publikujemy posty o aktualnych kwestiach dotyczących organizacji pozarządowych:

 • informujemy o aktualnych konkursach,
 • przypominamy o ważnych terminach
  związanych ze sprawozdawczością,
 • inspirujemy do działania,
 • edukujemy.

Tworzymy i wysyłamy newslettery

Przygotowujemy wiadomości e-mail, które są skutecznym narzędziem przekazywania informacji tym organizacjom, które nie korzystają z mediów społecznościowych:

 • informujemy o aktualnych konkursach,
 • przypominamy o ważnych terminach,
 • przekazujemy informację o ważnych
  lokalnych inicjatywach.

Doradztwo indywidulane

Prowadzimy dyżury konsultacyjne i mentoring, które pozwalają na indywidualną pracę z daną organizacją w oparciu o jej bieżące potrzeby. Prowadzimy doradztwo księgowe i prawne- zagadnienia z tego obszaru są ważne, aby nie stanowiły blokady dla nowych inicjatyw.

Pomagamy w przygotowaniu wniosków konkursowych

Wspieramy organizacje pozarządowe na każdym etapie procesu konkursowego, od momentu powstania pomysłu, poprzez powstanie projektu, opisanie go, sporządzenie budżetu aż po złożenie go dograntodawcy. Motywujemy do działania i starania się o zewnętrzne finansowanie.

Prowadzimy szkolenia

Szkolimy z tematów związane bezpośrednio z funkcjonowaniem NGO, np.

 • Pozyskiwanie środków finansowych
 • Prawne i księgowe aspekty
  prowadzenia organizacji
 • Budowanie wizerunku NGO i promocja
 • Wolontariat

Organizujemy wydarzenia sieciujące

Organizujemy wydarzenia sieciujące, dzięki którym lokalne organizacje mają okazję się spotkać i wymienić doświadczeniami. Spotkania mogą mieć również aspekt edukacyjny, np. związany z dbaniem o siebie jako liderów czy wizerunkiem organizacji.

KONTAKT

Jeśli jesteście Państwo przedstawicielami samorządu, który chce mieć w sektorze obywatelskim prawdziwe i solidne wsparcie, prosimy o kontakt w celu ustalenia Państwa potrzeb i rzeczywistych problemów wymagających rozwiązania. Usługi oferowane w Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi są ustalane indywidulanie na podstawie diagnozy Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu, aby ustalić warunki współpracy.

agnieszka.ogrodnik@edukacjaifinanse.pl
+48 733 084 326
+48 535 879 432