Wierzymy, że droga do dobrych zmian zaczyna się od wnikliwej diagnozy i rozpoznania potrzeb, bo tylko w ten sposób można zaplanować efektywne działania.

Chcemy, aby dokumenty, które pomagamy tworzyć powstawały w oparciu o przyświecające nam wartości i wynikały z poczucia odpowiedzialności za wspólnotę mieszkańców i miejsca, w których żyją.

Od ponad 8 lat działamy na rzecz rozwoju społecznego Małopolski badając, diagnozując i ucząc efektywnego planowania i współpracy. Działamy w oparciu o rozpoznawanie potrzeb i potencjału miejsc, ludzi i obszarów. Wiemy jak planować projekty, przygotowywać lub aktualizować dokumenty. Nasze diagnozy są wnikliwe i trafne, a wynikające z nich działania odpowiadają na istotne problemy regionów i ich mieszkańców.

Ofertę tworzenia dokumentów strategicznych oraz programów współpracy kierujemy do samorządów, które w dobrej i efektywnej współpracy z mieszkańcami upatrują szans rozwoju dla całej gminy.

Oferujemy kompleksową pomoc w diagnozie potrzeb i problemów lokalnych, przeprowadzenie procesu konsultacji założeń dokumentu oraz wsparcie eksperckie w zakresie przygotowania programów branżowych i strategii.

Tworzymy realne strategie rozwiązywania problemów, opierające się na dogłębnej diagnozie sytuacji w gminach. Przygotowujemy strategie rozwoju, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, środowiskowe, kulturowe i etnograficzne.

W programach proponujemy ramy sensownej i udanej współpracy między trzecim sektorem a administracją.

Oferujemy przygotowanie i wsparcie podczas pisania:

Dokumentów strategicznych dotyczących sfery społecznej, min.:

Przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozwoju przedsiębiorczości społecznej

Rozwoju społecznego

Rozwiązywania problemów społecznych

Strategii rewitalizacji odpowiadających nowej perspektywie

Jednorocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do kontaktu z Marianną Starzyk, managerem naszej działalności gospodarczej, aby ustalić warunki współpracy: marianna.starzyk@edukacjaifinanse.pl, +48 733 084 326