Partycypacja to oferta dla nowoczesnych samorządów.

Demokratyzacja mechanizmów sprawowania władzy to już nie tylko trend, ale wymóg tych czasów.
Wyzwaniem jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami w taki sposób, aby uzyskane od nich informacje i deklaracje miały rzeczywisty wpływ na jakość i efekty zarządzania samorządem.

Wymaga to od zarządzających umiejętności w stosowaniu narzędzi, które pozwalają na włączenie mieszkańców i organizacji pozarządowych w kreowanie i współrealizację zadań publicznych.

Planując procesy partycypacji, spotkamy się z dwiema stronami dialogu: samorządem i mieszkańcami. Znamy wyzwania i ograniczenia każdej ze stron. Dla mieszkańców najważniejsze jest zrozumienie przedmiotu dyskusji, aby móc w niej aktywnie uczestniczyć.

  • OFERUJEMY:

  • przygotowanie i prowadzenie

    procesów tworzenia Rocznych i Wieloletnich Programów Współpracy z organizacjami

  • zaplanowanie i przeprowadzenie

    dowolnego procesu konsultacji społecznych (dla dokumentów rewitalizacyjnych,  dla wszelkich dokumentów lokalnych)

  • moderację i prowadzenie spotkań

    (zaplanowanie i przeprowadzenie w oparciu o cele)

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu, aby ustalić warunki współpracy.

justyna.zakreta@edukacjaifinanse.pl
+48 733 084 326